Soproni Színházpártoló Egyesület


Bemutatkozás

A színházi kultúra a soproni művelődéstörténet legértékesebb szakaszát alkotja, amelynek gyökerei a középkorig nyúlnak vissza. 1412-ben a városban már dívik az egyházi színjáték, majd a XVII. század elejétől pedig rendszeressé és megszokottá válnak a színielőadások. Később, 1716-tól hivatásos német vándortársulatok előadásait élvezhették a városlakók. A XVIII. század harmincas éveitől rendszeresnek mondható színházi élet zajlik Sopronban ‒ következményeként s egyszersmind mozgatójaként a polgárosodásnak. Sőt 1769-ben már színházépület, az ország második kőszínháza áll a városban.

Az ideiglenes épületet felváltva, 1841-ben a Franz Lössl bécsi építész által tervezett gyönyörű klasszicista épületet lett az otthona a soproni színházművészetnek. A színház a céljához illő méltósággal uralta a neki kiválasztott teret. Három szint, tágas előcsarnok, dekoratív festés és kárpitozás. Volt mire büszkének lenni Sopronban!

Megkezdődhetett az állandósult társulatok korszaka. Támogatásukra 1885-ben megalakult a Magyar Színpártoló Egyesület. A korabeli színpártolás a magyar színészet szervezett támogatása volt, amelyet a tőke hiánya és a közönség szórtsága tett szükségessé. Jellemző formái: bérletesek gyűjtésével bizonyos előadásszám biztosítása, alkalmankénti segélyezés, színészek megjutalmazása stb. Kifejlett szervezeti formája a színpártoló egyesületek hálózata volt, amely a reformkortól a színházak államosításáig működött. Az egyesületek hatósági engedéllyel, alapszabállyal, vezetőséggel tevékenykedő öntevékeny kulturális társaságok voltak. Szerepük napjainkban, az állam mecénásszerepének csökkenésével újraéled.

Sopron hagyományosan diákváros, egyetemi város, így nagyon kívánatos, hogy napjainkban egyre pezsgőbb és tartalmasabb kulturális élet legyen ebben a városban, természetesen bevonva a környező településeken élőket is. Az elmúlt években, évtizedekben megújult a soproni Petőfi Színház, a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ, a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház és más kulturális intézmények. Az utóbbi időszakban tovább erősödik és fejlődik a soproni színházi élet. A fejlődő soproni színházi élet, illetve a színház által teremtett értékek megőrzése és erősítése érdekében 2017 novemberében, a leghűségesebb város teátrumában, megalakult a Soproni Színházpártoló Egyesület.

A Soproni Színházpártoló Egyesület célja, hogy a soproni Petőfi Színházat, a soproni színházi életet lehetőségeihez mérten erkölcsileg és anyagilag támogassa, népszerűsítse az intézményt, az előadásokat, a művészeket. Célunk közreműködni a színház által teremtett értékek megőrzésében, azok növelésében. Mindemellett olyan fórumot kívánunk biztosítani a teátrum, a színművészet iránt érdeklődőknek, a közösségeknek, amelyek további alkalmat teremtenek arra, hogy az egyesület kulturális és hagyományőrző alkotóműhelyként is a színház mellett álljon.

A Soproni Színházpártoló Egyesület tagja lehet minden természetes személy, aki elfogadja az egyesület céljait, az Alapszabályban foglaltak szerint és minden évben megfizeti az éves tagsági díjat.

A Soproni Színházpártoló Egyesület éves tagsági díja: 25.000 forint.

A Soproni Színházpártoló Egyesület a tagjai számára a következőket biztosítja:

a színházi évadokban premierbérlet,

 • részt vehetnek a társulati üléseken,
 • részt vehetnek a kiállítás megnyitókon,
 • részt vehetnek a színházi klub minden eseményén,
 • részt vehetnek évente két alkalommal a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház “Barlangoló” programjain,
 • részt vehetnek évente két alkalommal a zártkörű, koccintással egybekötött kulisszajáráson és jelmeztár látogatáson,
 • tíz százalékos kedvezményt kapnak a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. saját értékesítésű rendezvényeire, programjaira.

A Soproni Színházpártoló Egyesület tagja lehet, aki a honlapról letölthető Belépési Nyilatkozatot kitölti és aláírja, majd eljuttatja az egyesület titkárának (izso.kati@prokultura.hu)

A Soproni Színházpártoló Egyesület vezetősége:

 • Elnök: Tölli Balázs, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) igazgatója
 • Alelnök: Pápai László, a Petőfi Színház rendezője
 • Titkár: Izsó Katalin, a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház projektmenedzsere

A Soproni Színházpártoló Egyesület Felügyelő Bizottsága:

 • Elnök: Farkas Gábor, a Széchenyi Gimnázium igazgatója
 • Tagok: dr. Mihály Rita, ügyvéd és Horváth-Bakos Ildikó, adótanácsadó


KAPCSOLAT

Soproni Színházpártoló Egyesület

9400 Sopron, Petőfi tér 1.

Adószám: 19037741108


Térkép

Soproni petőfi színház

© Soproni Színházpártoló Egyesület 2019 | Impresszum | Adatkezelési tájékoztató | Jogi nyilatkozatWebfejlesztő: Webpole